Танилцуулга

<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ 31-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН

ТАНИЛЦУУЛГА

 

Эрхэмлэх зүйл:

“Õүүхэд бүрийн хºãæëèéã äýìæèæ ÕÀÌÒÄÀÀñóðàëöьÿ…”

 

Òóñ  31 ä¿ãýýð öýöýðëýã íü àíõ 1961 îíä Êîíñóëûí äýíæèä 3 á¿ëýãò 75 õ¿¿õýä õ¿ëýýí àâàõ õ¿÷èí ÷àäàëòàé, 12 áàãø àæèë÷èäòàéãààð ¿¿ä õààëãàà íýýæ áàéñàí түүхтэй. 1964 îíä ýíýõ¿¿ Чингэлтэй дүүргийн 9-р хорооны нутаг дэвсгэр Äýíæèéí 1000-д байрлах нийтийн ажилчдын зориулалттай öàãààí áàéðàíä шилжин èðñýí.

            1979 îíä óðä áàéðàíäàà íýã àíãè íýýñíýýð 4 á¿ëýãò 100 õ¿¿õäèéã õ¿¿õäèéã õ¿ëýýí àâàõ õ¿÷èí ÷àäàëòàé áîëсон ба 1984 онд гал тогоонд цахилгаан тоног төхөөрөмж угсарч газардуулга хийлгэн барилгын дээврийн их засвар хийлгэсэн. 1994 онд нэгдсэн уурын зуух хөлдсөн учир цэцэрлэг хаагдсан ба 1996 оны сүүлчээр Английн Хүүхдийг ивээх сангийн тусламжаар цахилгаан халаалт суурилуулан ажиллаж эхэлсэн.2009-2011 онуудад Японы Жайка ОУБ-ын сайн дурын багш Юмиког урьж ажиллуулсан нь бага насны хүүхдийн хөгжил төлөвшилд зохих нөлөө үзүүлсэн ажил боллоо.

2011-2012 îíä  õóó÷èí áàéðàà áóóëãàæ ñóóðèí äýýðýý óëñûí òºñâèéí õºðºí㺺ð 850 ñàÿ òºãðºãèéí ºðòºã á¿õèé 6 á¿ëýã çîðèóëàëòûí öýöýðëýãèéí áàðèëãàòàé áîëæ ºðãºæèæ áàéíà. Энэхүү цэцэрлэгийн барилгын ажлыг 2011 оны 01-18-ны Нийслэлийн Засаг даргын 78 тоот захирамж, 2011-03-24-ны ЧД05/11 тоот архитектур төлөвлөлтийн даалгаварыг үндэслэн GOD07/2077 зургийн шифр бүхий “Гандирс од” ХХК-ийн архитекторч Б.Түмэн-өлзийн боловсруулсан зургийн дагуу Б.Сүхбаатар захиралтай “Хангайн цагаан чулуу” ХХК-аар гүйцэтгүүлэн 2012-12-21 өдрийн 1325/2012  дугаартай техникийн комиссийн актын дагуу хүлээн авлаа.

Ийнхүү  2013 оны 01 сарын 07-ны өдрөөс эхлэн 6 бүлэг, тухайн оны 9-р сард Нийслэлийн Боловсролын Газрын хөрөнгө оруулалтаар 9,5 саяын хөрөнгө оруулалтаар хуучин байрны нэг ангийг тохижуулан зассанаар 7 бүлэгт дахин үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Одоо тус цэцэрлэгт бүлгийн áàãø 7, õºãæìèéí áàãø 1, àðãà ç¿é÷ 1, òóñëàõ áàãø 7, тогооч 2, эмч 1, угаагч 2, манаач 3, жижүүр, цахилгаанчин, слесарь, нягтлан бодогч, нярав, тус бүр 1, áóñàä ¿éë÷èëãýýíèé àæèë÷èäòàé нийт 32 õ¿íèé áàã õàìò îëîí á¿ðäýæ áàéíà.

Манай хамт олон дотор боловсролын магистр-2, бакалавр-6, дипломын боловсролтой-1, мэргэжлийн тэргүүлэх зэрэгтэй-1, заах арга зэрэгтэй -3, БТА-3  багш тус тус ажиллаж байна. 

Танилцуулга
Хэрэглэгчийн хандалт
Яг одоо сайтад 1
Өнөөдөр зочилсон 320
Энэ 7 хоногт 27
Энэ сард 58
Нийт зочилсон 10200